Програмне забезпечення системи кібербезпеки для забезпечення захисту інформації з використанням спеціальних інструкцій Intel Core i9-10900K

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки для забезпечення захисту інформації з використанням спеціальних інструкцій Intel Core i9-10900K. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки для забезпечення захисту інформації з використанням спеціальних інструкцій Intel Core i9-10900K. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки для забезпечення захисту інформації з використанням спеціальних інструкцій Intel Core i9-10900K. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for a cyber security system to ensure information protection using special Intel Core i9-10900K instructions. The purpose of the development is the software of the cyber security system to ensure the protection of information using the special instructions of the Intel Core i9-10900K. The result of the work is the software implementation of the cyber security system to ensure information protection using special Intel Core i9-10900K instructions. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10 environment.

Description

Keywords

кібербезпека, Intel Core i9-10900K, cybersecurity

Citation

Степаненко, Є. О. Програмне забезпечення системи кібербезпеки для забезпечення захисту інформації з використанням спеціальних інструкцій Intel Core i9-10900K : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 "Кібербезпека" / наук. кер. С. А. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 149 с.