Вплив автомобільного транспорту на повітряний басейн міста Кіровограда

Abstract

Обґрунтована актуальність проблеми екологічної безпеки автомобільного транспорту, вплив його на довкілля і проаналізовано дві основні транспортні магістралі, які впливають на забруднення атмосферного басейну міста Кіровограда. In this work considered problems of ecological safety of motor transport, influence of him on an environment and it is analyses two basic transport highways which influence on contamination of atmospheric pool of city of Kirovograd. Researches are directed on determination of degree of work-load of a main transport highway of city of Kirovograd and level of extrass on them. Basic directions of decline of level of contamination of environment of city of Kirovograd from a motor transport is organization of rational chart of routes of motion of passenger and freight streams of city.

Description

Keywords

автомобільний транспорт, забруднення повітря, екологічна безпека, motor transport, contamination of air, ecological safety

Citation

Бевз, О. В. Вплив автомобільного транспорту на повітряний басейн міста Кіровограда / О. В. Бевз, С. О. Магопець, О. О. Матвієнко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 144-149.