Управління персоналом: соціальний аспект

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Сочинська-Сибірцева, І. М.
Сибірцев, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто соціальний аспект управління підприємством в розрізі вирішення завдань управління спільною діяльністю, управління персоналом та удосконалення системи управління спільною діяльністю та персоналом через дослідження соціального стану колективу підприємства. It is considered social aspect of operation of business in a section of the decision of tasks of management by joint activity, managements of the personnel and perfection of a control system by joint activity and the personnel through research of a social condition of collective of the enterprise.

Description

Keywords

управління підприємством, управління спільною діяльністю, управління персоналом, оцінка соціального стану колективу

Citation

Сочинська-Сибірцева, І. М. Управління персоналом: соціальний аспект / І. М. Сочинська-Сибірцева, В. В. Сибірцев // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 9. - С. 56-61.