Наскрізна програма практик

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Боков, В. М.
Мірзак, В. Я.
Носуленко, В. І.
Свяцький, В. В.
Сіса, О. Ф.
Шмельов, В. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Наскрізна програма практик є основним навчально- методичним документом, що визначає мету, задачі та зміст кожної з виробничих практик. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації виробничої підготовки, системності, безперервності та послідовності навчання студентів.. Мета практики студентів – придбання навичок, уміння та знання щодо таких видів діяльності: - виконавчій; - технологічній; - проектно-конструкторській; - дослідницькій; - організаційно-управлінській.

Description

Keywords

наскрізна програма, види практик, ознайомлювальна, виробнича, технологічна, конструкторсько-технологічна, переддипломна, дослідницька, наукова, виробництво, техніка безпеки, щоденник, звіт

Citation

Наскрізна програма практик : для студ. спец. 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» / [уклад. : В. М. Боков, В. Я. Мірзак, В. І. Носуленко та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. обробки металів тиском та спецтехнологій. - Кіровоград : 2016, - 38 с.