Статистичне вивчення та моделювання діяльності сільськогосподарських підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-15

Authors

Бабаєва, Арзу Азергизи
Babaieva, Arzu

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему: "Статистичне вивчення та моделювання діяльності сільськогосподарських підприємств" Сільське господарство належить до життєзабезпечених систем суспільства, формуючи його продовольчий ресурс, стан якого визначає національну та економічну безпеку країни. Крім того, воно виступає як базова галузь розвитку сільських територій, оскільки значною мірою забезпечує зайнятість сільського населення, рівень його життя, вектор демографічних процесів і, в кінцевому підсумку, відтворення сільського соціуму. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic: "Statistical study and modeling of agricultural enterprises" Agriculture belongs to the vital systems of society, forming its food resource, the condition of which determines the national and economic security of the country. In addition, it acts as a basic branch of the development of rural areas, as it largely ensures the employment of the rural population, its standard of living, the vector of demographic processes and, ultimately, the reproduction of the rural society.

Description

Keywords

статистика, моделювання, сільськогосподарські підприємства, statistics, modelling, agricultural enterprises

Citation

Бабаєва, А. А. Статистичне вивчення та моделювання діяльності сільськогосподарських підприємств: Кваліфікаційна магістерська робота: спец. 051 "Економіка" / наук. кер. Р. І. Жовновач; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 107 с.