Дослідження ефективності систем вогнезахисту сталевих будівельних конструкцій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-24

Authors

Ігнатенко, Володимир Анатолійович
Ihnatenko, Volodymyr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У результаті аналізу основних способів вогнезахисту сталевих будівельних конструкцій, встановлено їх технічні та економічні переваги і недоліки, а також рекомендовані області застосування. Для дослідження був прийнятий вологий спосіб захисту з терморозширюючого складу. За допомогою програми RX 2 була розрахована межа вогнестійкості сталевих конструкцій при різних товщинах. За технічними і економічними розрахунками при практично рівнозначних технічних показниках обрано оптимальним по всім показникам однокомпонентний вогнезахисний склад Фенікс СТС. As a result of the analysis of the main methods of fire protection of steel building structures, their technical and economic advantages and disadvantages, as well as recommended areas of application. A wet method of protection from a thermoexpanding composition was adopted for the study. Using the RX 2 program, the fire resistance limit of steel structures at different thicknesses was calculated. According to technical and economic calculations with almost equivalent technical indicators, the one-component fire-retardant composition Phoenix STS was selected as optimal for all indicators.

Description

Keywords

вогнезахисне покриття, межа вогнестійкості, fire-retardant coating, limit of fire resistance

Citation

Ігнатенко, В. А. Дослідження ефективності систем вогнезахисту сталевих будівельних конструкцій : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. кер. В. В. Дарієнко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 92 с.