Технологія зберігання і первинної переробки продукції рослинництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Висвітлено теоретичні та практичні питання визначення якості продукції рослинництва, яка призначена для зберігання та переробки. Подано способи післязбиральної доробки зерна та плодоовочевої продукції, методи контролю її якості. Рекомендовано студентами стаціонарної (заочної) форми навчання спеціальності 201 „ Агрономія” за вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів.

Description

Keywords

технологічні показники зерна, післязбиральна доробка зерна, зберігання зерна, зберігання плодово-овочевої продукції

Citation

Технологія зберігання і первинної переробки продукції рослинництва : метод. вказ. до виконання лаб. робіт : студ. спец. 201 „ Агрономія” / [уклад. Г. І. Корнічева] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. заг. землеробства. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 58 с.