Організація та управління в природоохоронній діяльності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Мартиненко, А. П.
Мартиненко, В. Г.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Розглянуто правові основи, принципи та механізми управління природоохоронною діяльністю. Представлено структуру державних органів управління. Проаналізовано головні напрями екологічної політики держави.

Description

Keywords

управління, природа, суспільство, екологічна політика держави

Citation

Організація та управління в природоохоронній діяльності : метод. вказ. для виконання практ. занять для студ. денної і заочної форм навчання напрямку 6.040106 – екологія і ОНС та збалансоване природокористування (за вимогами кредитно-транспортної системи) / Уклад. А. П. Мартиненко, В. Г. Мартиненко, рец. Л. В. Коломієць ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. тех.ун-т, Каф. Екологія та ОНС. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017 . - 48 с.