Спосіб циклічної термодеформаційної обробки деталей, відновлених наварюванням металевої стрічки

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998

Authors

Охремчук, М. О.
Черновол, М. І.
Коровайченко, Ю. М.
Okhremchuk, M.
Chernovol, M.
Korovaichenko, Y.
Охремчук, М. О.
Черновол, М. И.
Коровайченко, Ю. Н.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ВАТ «Патент»

Abstract

Винахід відноситься до ремонта машин, а саме до способів термодеформаційної обробки деталей машин, і може бути використаний для відновлення та зміцнення деталей машин.

Description

Keywords

Citation

Пат. на винахід 22315 А Україна, МПК В23К 9/04. Спосіб циклічної термодеформаційної обробки деталей, відновлених наварюванням металевої стрічки / М. О. Охремчук, М. І. Черновол, Ю. М. Коровайченко. – заявник і патентовласник Кіровоград. ін-т с.-г. машинобуд. - № 97020467; заявл. 04.02.1997; опубл. 30.06.1998; Бюл. № 3. - 4 с.