Екологія людини

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Коломієць, Л. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Завдяки людському інтелекту технічні можливості і впливи претендують бути головним фактором контролю, перетворення й існування біосфери. Тому актуальним і невідкладним є створення біотехносфери – розумної оболонки життя, яка б поєднала процеси еволюції з розумно спрямованим антропічним впливом на неї. Це потребує глибокого знання екології людини як біологічної й соціальної істоти, що дасть можливість досягти гармонії стосунків в системі “людина – природа”.

Description

Keywords

довкілля, забруднення, здоров`я, практична робота

Citation

Екологія людини : метод. вказ. до виконання практ. занять : для студ. спец. 101 - Екологія / [уклад. Л. В. Коломієць] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екології і ОНС. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 46 с.