Організація занять з прикладної фізичної підготовки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Ковальв, В. О.
Липчанська, Л. М.
Мотузенко, Т. Є.
Остроухов, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях розкривається сутність професійно прикладної фізичної підготовки з урахуванням умов праці. Формулюються основні поняття та даються методики розвитку основних фізичних якостей. Наводяться комплекси фізичних вправ щодо зміцнення фізичного стану здоров’я.

Description

Keywords

фізичне виховання, професійно-прикладна фізична підготовка, умови праці, фізичні якості, фізичні навантаження

Citation

Організація занять прикладної фізичної підготовки : метод. рекомендації для виклад. каф. фізичного виховання та студ. денної форми навчання всіх спец. / [уклад. : В. О. Ковальов, Л. М. Липчанська, Т. Є. Мотузенко, О. В. Остроухов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фізичного виховання. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 78 с.