Проектування системи електропостачання автотранспортного підприємства з розробкою маркетингу управління споживання електроенергії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-16

Authors

Савіцький, Ігор Іванович
Savitskyi, Ihor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена проектуванню системи електропостачання автотранспортного підприємства з розробкою маркетингу управління споживання електроенергії. В роботі здійснено розрахунки силових та освітлювальних навантажень, обрано трансформаторні підстанції, струмоведучі частини, вимикачі, конденсаторні установки, інше електрообладнання. В процесі роботи розроблені можливості для оптимізації та ефективного управління електроенергією на автопідприємстві. Це включає раціоналізацію енергетичних систем, використання енергоефективного обладнання та впровадження автоматизованих систем керування електроспоживанням. The qualification work is devoted to the design of the power supply system of the motor vehicle enterprise with the development of marketing management of electricity consumption. In the work, power and lighting loads were calculated, transformer substations, current-carrying parts, circuit breakers, condenser units, and other electrical equipment were selected. In the process of work, opportunities for optimization and effective management of electricity at the automotive industry have been developed. This includes the rationalization of energy systems, the use of energy-efficient equipment and the introduction of automated power consumption management systems.

Description

Keywords

електричні навантаження, трансформаторні підстанції, конденсаторні установки, маркетинг електроенергії, electrical loads, transformer substations, capacitor units, electricity marketing

Citation

Савіцький, І. І. Проектування системи електропостачання автотранспортного підприємства з розробкою маркетингу управління споживання електроенергії : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. П. Г. Плєшков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 68 с.