Дослідження та програмна реалізація системи комплексного відеонагляду банківської установи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-21

Authors

Заікін, Іван Іванович
Zaikin, Ivan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи комплексного відеонагляду банківської установи. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи комплексного відеонагляду банківської установи. Об’єктом дослідження є процес комплексного відеонагляду банківської установи. Предметом дослідження є методи комплексного відеонагляду банківської установи. Методи дослідження базуються на методах технічного захисту інформації, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи комплексного відеонагляду банківської установи. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi 10.4. In this final qualification work on the second (master's) level of higher education the software which is intended for system of complex video surveillance of banking institution is developed. The purpose of the development is research and software implementation of a comprehensive video surveillance system of a banking institution. The object of the study is the process of comprehensive video surveillance of a banking institution. The subject of the study are the methods of integrated video surveillance of a banking institution. Research methods are based on methods of technical protection of information, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result is a software implementation of a comprehensive video surveillance system of a banking institution. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on a PC IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment of RAD Studio Delphi 10.4.

Description

Keywords

комп’ютерні науки, захисту доступу, обробка графічних даних, сomputer science, access protection, graphic data processing

Citation

Заікін, І. І. Дослідження та програмна реалізація системи комплексного відеонагляду банківської установи : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / наук. кер. О. А. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 170 с.