Теорія коливальних процесів. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Осипов, І. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Теорія коливальних процесів – дисципліна самостійного вибору ВНЗ, що вивчає одне з найбільш поширених явищ у природі, фізиці, механіці - коливання елементів конструкцій, які часто являються причиною багатьох аварій. Тому при проектуванні механічних систем інженеру необхідно знати основні властивості та закони коливань. Механічні коливання можуть бути як корисними, так і некорисними для людини. Тому існують дві задачі теорії коливань: збудити малою силою корисні коливання та послабити шкідливі. До числа корисних можна віднести коливання, які використовуються при вібротранспортуванні, забиванні свай, обробці та укладанні ґрунтів та ін. Шкідливими являються: коливання неврівноважних обертальних частин машин, коливання різця при обробці металу, коливання станків та т.п. Мета дисципліни - ознайомлення з сучасним станом теорії коливних процесів, розгляд основних підходів та методів розв’язування задач, які виникають у різних галузях людської діяльності. а також придбання практичних умінь та навичок дослідження і розрахунку окремих елементів машин.

Description

Keywords

теорія, коливання, машинобудування, агроінженерія, властивості коливань, коливання систем

Citation

Теорія коливальних процесів : метод. вказ. до виконання практ. робіт : для студент. спец. 133 - "Галузеве машинобудування" та 208 - "Агроінженерія" / [уклад. І. М. Осипов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 167 с.