Інтерактивні методи на початковому етапі навчання української мови як іноземної

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Ліпатова, М. В.
Бабич, Т. В.
Щербина, С. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка

Abstract

В умовах інтеграції вищої освіти України до системи європейської освіти великого значення набуває підвищення ефективності та якості навчання іноземних студентів, для яких володіння мовою навчання є гарантією якісної професійної підготовки. Це зумовлює необхідність модернізації процесу мовної підготовки інокомунікантів, вдосконалення методів та підходів до навчання української мови як іноземної як засобу отримання професійних знань з обраної спеціальності, так і можливості задовольнити комунікативні потреби у ситуаціях щоденного спілкування, адаптуватися в новому соціально-культурному середовищі. Тому ключовим питанням викладання української мови як іноземної є пошук ефективних методик навчання. Мовознавцями визнано, що отримання знань, формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей учня є найефективнішими, якщо в освітньому процесі використовують інтерактивні форми і методи.

Description

Keywords

інтерактивні методи дослідження, українська мова, комунікація, мовна підготовка

Citation

Ліпатова, М. В. Інтерактивні методи на початковому етапі вивчення української мови як іноземної / М. В. Ліпатова, Т. В. Бабич, С. В. Щербина // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кропивницький : ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. - Вип. 204. - С 184-189.