Системи прийняття рішень на криптовалютному ринку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-15

Authors

Плахотна, Юлія Костянтинівна
Plakhotna, Yuliia

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему: "Системи прийняття рішень на криптовалютному ринку" В епоху високих технологій, люди все більше часу проводять у мережі: спілкуються, читають новини, купують та продають різноманітні товари тощо. Разом із розвитком технологій, стає ширшим коло зацікавленостей користувачів. Таким чином, все більше людей звертають увагу на тему блокчейну, криптовалют та трейдингу. Нині ці теми користуються неабияким попитом як серед людей пов’язаних з темою фін-теху, так і серед науковців. Варто відмітити, що проводиться все більше дослідів, метою яких є досконале вивчення криптовалют, а також пошук шляхів для полегшення взаємодії з блокчейном. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic: "Decision-making systems in the cryptocurrency market" In the age of high technology, people are spending more and more time online: communicating, reading the news, buying and selling a variety of goods and more. Along with the development of technology, a wider range of user interests. Thus, more and more people are paying attention to the topic of blockchain, cryptocurrency and trading. Today, these topics are in great demand both among people related to the topic of fin-tech and among scientists. It should be noted that more and more experiments are being conducted with the aim of thoroughly studying cryptocurrencies, as well as finding ways to facilitate interaction with the blockchain.

Description

Keywords

системи прийняття рішень, криптовалютний ринок, decision making systems, cryptocurrency market

Citation

Плахотна, Ю. К. Системи прийняття рішень на криптовалютному ринку : Кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 "Економіка" / наук. кер. М. М. Загреба; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 121 с.