Регіональні проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу в умовах глобальної кризи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Семикіна, М. В.
Semykina, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Висвітлено окремі результати дослідження стану трудового потенціалу Кіровоградської області. Визначено існуючі проблеми у збереженні та розвитку трудового потенціалу області, здійснено прогнозні оцінки. Розроблено рекомендації щодо уповільнення руйнівних тенденцій у розвитку трудового потенціал регіону. The separate results of the research of the state of the labour potential of the Kirovohrad region have been lighted out. Certainly existent problems in a maintainance and development of the labour potential of the region have been determined, prognosis estimations have been made. Recommendations in relation to the deceleration of the destructive tendencies in the development of the labour potential of the region have been worked out.

Description

Keywords

глобальна криза, медико-демографічна криза, трудовий потенціал, розвиток

Citation

Семикіна, М. В. Регіональні проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу в умовах глобальної кризи / М. В. Семикіна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 1. - С. 3-10.