Кінематична структура промислових роботів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Павленко, І. І.
Сторожук, М. О.
Вахніченко, Д. В.
Годунко, М. О.
Pavlenko, I.
Storozhuk, M.
Vahnichenko, D.
Godunko, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті показані основні принципи методу структурного аналізу при підході до рішення задач обґрунтованого вибору кінематичної схеми промислового робота, доведена ефективність використання цього методу в умовах багатоваріантного вирішення задачі пошуку найбільш доцільної схеми робота. The main principles of the method of structural analysis in approach to solve the tasks of the controlled choice of mechanical diagram of industrial robot are shown in the article. The effectiveness of the use of this method in conditions of multivariate solution of the task in search of the most qualified diagram of robot is proved.

Description

Keywords

промисловий робот, кінематична схема, ступені рухомості, структурний аналіз

Citation

Кінематична структура промислових роботів / І. І. Павленко, М. О. Сторожук, Д. В. Вахніченко, М. О. Годунко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 24, ч. 1. - С. 297-301.