Інструмент для обробки коліс позацентроїдних циклоїдальних і епіциклоїдальних передач внутрішнього зачеплення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Authors

Скібінський, О. І.
Підгаєцький, М. М.
Skibinskyi, O.
Pidhaietskyi, M.
Скибинский, А. И.
Пидгаецкий, М. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Український інститут промислової власності

Abstract

Винахід відноситься до галузі металообробки і може бути використаним у виробництві зубчастих коліс профілі яких окреслені огинаючими сімейства еквідистант позацентроїдних епіциклоїд. A tool for processing of gear wheels, which profiles are outlined by envelopes belonged to the family of equidistant curves of extra-centroid epicycloides, has a shape-forming section of the tool's cutting edge that is in correspondence with the convex section of equidistant curve of epicycloid. Sections with the concave profile are made as line tangent to the convex section of the tool profile at the points of transition from the profile's convex sections to the concave one.

Description

Keywords

Citation

Пат. України 46410 Україна, 7 B23F9/00. Інструмент для обробки коліс позацентроїдних циклоїдальних і епіциклоїдальних передач внутрішнього зачеплення / О. І. Скібінський, М. М. Підгаєцький. – заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. № 2001074835; заявл. 10.07.2001; опубл. 16.08.2004; Бюл. № 8. – 2 с. : іл.