Українська мова. Навчальний посібник

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Бабич, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальний посібник «Українська мова (за професійним спрямуванням)» містить загальні поняття, положення і засади курсу фахової української мови для економічних спеціальностей. Призначений для закріплення та засвоєння здобувачами вищої економічної освіти писемного й усного професійного мовлення, оволодіння стратегією і тактикою комунікації, формування високої мовної культури, навичок висловлюватися точно і логічно, формування здатності аналізувати інформацію зі сфери економічних відносин, формування навичок використання джерел сучасної економічної, фінансової сфер, становлення засад висловлюватися точно і логічно, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу, засвоєння фахової термінології, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері. Для здобувачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей рівня освіти «бакалавр».

Description

Keywords

українська мова, мовна професійна компетентність, науковий стиль мовлення, студентські наукові жанри

Citation

Українська мова : навч. посіб. : (за професійним спрямуванням) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічних спец. / [уклад. Т. В. Бабич] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 93 с.