Біогеохімія металів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Мартиненко, А. П.
Мартиненко, В. Г.
Мартиненко, С. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метали в обєктах навколишнього середовища: хімія, геохімія, біохімія

Description

Keywords

фізико-хімічні властивості металів, будова атомів металів

Citation

Біогеохімія металів : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів еколог., агроном. та техн. профілю / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екології та ОНС ; [уклад. : А. П. Мартиненко, В. Г. Мартиненко, С. А. Мартиненко]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 374 с.