Політика розподілу на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-15

Authors

Гулько, Наталія Сергіївна
Hulko, Nataliia

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему: "Політика розподілу на підприємстві" Становлення ринкових відносин висунуло відповідно велику кількість проблем, практичне вирішення яких ускладнено через відсутність відповідних теоретичних розробок. Однією з таких актуальних проблем, є проблема безпосередньо розподілу продукції. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic: "Distribution policy at the enterprise" The formation of market relations raised a large number of problems, the practical solution of which is complicated due to the lack of relevant theoretical developments. One of such urgent problems is the problem of direct distribution of products.

Description

Keywords

політика розподілу, підприємство, distribution policy, enterprise

Citation

Гулько, Н. С. Політика розподілу на підприємстві : Кваліфікаційна магістерська робота : спец. 075 "Маркетинг" / наук. кер. С. А. Романчук ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 114 с.