Визначення умов існування спряженої огинаючої сімейства еквідистант до вкорочених епіциклоїд в циклоїдальній передачі внутрішнього зачеплення

dc.contributor.authorСкібінський, О. І.
dc.contributor.authorГуцул, В. І.
dc.contributor.authorГнатюк, А. О.
dc.contributor.authorSkibinskiy, O.
dc.contributor.authorGutsul, I.
dc.contributor.authorGnatuk, A.
dc.date.accessioned2016-12-01T19:43:33Z
dc.date.available2016-12-01T19:43:33Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractВ даній статті приводиться методика отримання єдиних рівнянь, котрі описують профіль статора в епіциклоїдальній передачі внутрішнього зачеплення. Профіль статора з внутрішніми зубцями, окреслений кривою, різні ділянки якої описуються різними рівняннями. Це створює певні складнощі при проектуванні та розрахунку передачі. Таким чином, пошук єдиних рівнянь є важливою науково – практичною задачею. На основі положень диференціальної геометрії була отримана система двопараметричних рівнянь, що описують криву дотичну до сімейства еквідистант до вкорочених епіциклоїд як єдине ціле. Аналогічно отримано рівняння зв’язку між параметром, який визначає положення точки на профілі і параметром що визначає профіль із множини сімейства. Також розглянуті методики дослідження так званої β - функції. Це специфічний компонент математичної моделі епіциклоїдального зачеплення, котрий визначає умови існування огинаючої кривої. Результати досліджень можуть бути використані в якості інженерної методики при проектуванні та виготовлені епіциклоїдальної передачі. This article describes the production of single equations that describe the profiles of parts in cycloidal transmission internal gear. Profile wheel with internal tooth, outlined of the curve, wherein different parts are described by different equations. This creates difficulties in the design and calculation of transmission. Thus, the search for common equations is an important scientific and practical problem. On the basis of positions of differential geometry were shown out a two-parameter system of equations describing tangent curve to family of equidistant curves of the shortened epicycloids. Similarly shown out equalization of connection between parameter that determines position of point on a profile and by a parameter that determines a profile from the great number of family, similarly investigated the conditions when there is a curve. Also examined a technique of designing the socalled β-function. This is a specific component of a mathematical model of the cycloidal transmission, which determines the conditions for the existence of the envelope curve. The research result can be used as an engineering method for designing and manufacturing epicyclic transmission gear.uk_UA
dc.identifier.citationСкібінський, О. І. Визначення умов існування спряженої огинаючої сімейства еквідистант до вкорочених епіциклоїд в циклоїдальній передачі внутрішнього зачеплення / О. І. Скібінський, В. І. Гуцул, А. А. Гнатюк // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Машинобудування. - К. : НТУУ «КПІ», 2014. - № 70. - С. 159-165.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/4840
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk_UA
dc.subjectогинаюча сімействаuk_UA
dc.subjectеквідистанта до вкороченої епіциклоїдиuk_UA
dc.subjectепіциклоїдальне зачепленняuk_UA
dc.subjecttangent curve of the familyuk_UA
dc.subjectequidistant curve of the shortened epicycloidsuk_UA
dc.subjectepicyclic transmission internal gearuk_UA
dc.titleВизначення умов існування спряженої огинаючої сімейства еквідистант до вкорочених епіциклоїд в циклоїдальній передачі внутрішнього зачепленняuk_UA
dc.title.alternativeConditions determination of existence of tangent curve to family of equidistant curves of the shortened epicycloids in epicyclic transmission internal gearuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
11 Skibinskij.pdf
Size:
1.26 MB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.41 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: