Чинники, що формують семантичну структуру слова (на прикладі поетів-шістдесятників)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Бабич, Т. В.
Babych, T.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Гельветика

Abstract

У роботі висвітлені проблеми варіювання смислового значення поетичного слова, розглянуті об’єктивні закономірності організації художнього тексту з метою зведення до мінімума інтуіцію та суб’єктивізм в інтерпретації. Важливим у вивченні семантики слова у поетичних текстах є вчення про лінгвоестетичну природу художнього слова. Особливо значущим цей підхід виявився при аналізі художньо-поетичного мовлення, специфіку якого значною мірою становлять найнесподіваніші семантичні трансформації мовних одиниць у ході їхнього використання. Для вивчення мови з погляду її семантичного наповнення застосовують гносеологічні, естетичні та комунікативно-когнітивні чинники. Семантику слова, загалом, формують ціла низка чинників. Згадаємо насамперед найрізноманітніші явища із соціального, соціального, політичного та економічного життя відповідної епохи. Їх вплив на функціонування слів зокрема і в художньому тексті важко переоцінити. Тому, аналізуючи поетичний текст, варто ураховувати всі аспекти пізнавальної діяльності автора, виявляти різні поєднання елементів його естетичного пошуку.

Description

Keywords

семантика, семантичні трансформації слів, контекст, співвіднесеність мовних одиниць

Citation

Бабич, Т. В. Чинники, що формують семантичну структуру слова (на прикладі поетів-шістдесятників) / Т. В. Бабич // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - Київ : Гельветика, 2022. - Т. 33(72). - № 4. - Ч. 1. - С. 1-5.