Вплив естетичної значущості на зміну семантики слова

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Бабич, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Гельветика

Abstract

Виникнення естетичного феномену як центру комунікативно-когнітивного простору зумовлює актуальність даної проблеми, коли особистість створює індивідуальний мікросвіт та шляхом естетичного оцінювання фокусує свою свідомість на оточуючій дійсності. При глибокому аналізі естетичної значущості мовних одиниць варто враховувати їх унікальність, яка зумовлена лінгво-естетичною природою мовного знака в художньо-поетичному тексті. Упевнено можна стверджувати, що на функціонування мовних одиниць у творах літературного мистецтва значний вплив мають не лише загальнозаведені норми даної мовної системи, але й закономірності організації художнього цілого, його ідейно-образного змісту. Тому естетичну значущість варто розглядати як принципово нову якість мовних одиниць, що здатна, крім буквальних значень, виражати ідейно-образну інформацію

Description

Keywords

естетична значущість, семантика, семантичні трансформації слів, контекст, співвіднесеність мовних одиниць

Citation

Бабич Т. В. Вплив естетичної значущості на зміну семантики слова / Т. В. Бабич // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. - Київ : Гельветика, 2022. - Т. 33(72). - № 5. - Ч. 1. - С. 1-5.