Наукові записки. Випуск 10. Частина 1. - 2010

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  Сучасний стан розвитку інформаційних систем
  (КНТУ, 2010) Іванова, Т. В.; Баранов, В. В.
  В статті описано дослідження сучасного стану розвитку інформаційних систем, умови їх впровадження, задачі, які вони виконують, виявлено основні фактори, які впливають на впровадження інформаційних систем, а також ефективність використання інформаційних систем.
 • Item
  Контент – аналіз як спосіб дослідження самостійності студентів у навчальній діяльності
  (КНТУ, 2010) Півень, М. І.
  Сучасний етап дослідження самостійності студентів у навчальній діяльності характеризується, з одного боку, інтенсивним застосуванням різноманітних методик, з другого – поширенням досліджень на основі контент–аналізу.
 • Item
  Числовая карусель
  (КНТУ, 2010) Щербина, Р. Г.; Топоров, Р. А.; Кривоблоцкая, Л. Н.; Кривоблоцька, Л.Н.
 • Item
  Деякі управлінські аспекти ведення переговорів
  (КНТУ, 2010) Златопольська, А. С.; Чернишова, А. О.
  Переговори – це вид спільної з партнером діяльності, як правило, спрямованої на вирішення проблеми. Основні етапи ділових переговорів: етап аналізу, етап планування, етап активної дискусії (суперечки), етап ухвалення рішення і взаємоприйнятої угоди. Найважливішими передумовами успішного проведення переговорів є гарна підготовка, концентрація на предметі, прагнення виробити загальну позицію, дотримання інтересів та гнучкість.
 • Item
  Методологія системного підходу в управлінні організацією
  (КНТУ, 2010) Немченко, А. Б.; Ніраз, І. В.
  В статті описано хронологію створення поняття «системний підхід», наведена еволюція змісту цього поняття. Доведена корисність застосування системного підходу при управлінні організацією, а також етапи його послідовного впровадження в управління.
 • Item
  Екологізація технологічних процесів розмірної обробки твердих і магнітних сплавів
  (КНТУ, 2010) Пономаренко, І. П.; Бровченко, А. М.; Возна, Н. Г.; Гришина, Є. О.
  Сучасний рівень розвитку виробництва і стан навколишнього середовища вимагає екологізації технологічних процесів з метою зменшення антропогенного навантаження на довкілля. Основними напрямками промислової екології є: екологізація технологій, створення маловідходних процесів, створення технологій з замкненим ресурсними циклами, очищення викидів з поверненням продуктів очистки в технологічний цикл, переробка твердих відходів.
 • Item
  Современные требования к релейной защите силовых трансформаторов 35 – 220 кВ.
  (КНТУ, 2010) Мануйлов, В. Ф.
  Релейная защита силовых трансформаторов выполняется согласно указаний правил устройства электроустановок. Согласно ПУЭ, для трансформаторов требуются следующие защиты: защита от внутренних повреждений - дифференциальная защита, защита от повреждений внутри бака трансформатора или РПН – газовая защита, защита от внутренних коротких замыканий – максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению или без нее.
 • Item
  Iнформацiйнi системи : iсторичний аспект
  (КНТУ, 2010) Пиріг, О. О.; Баранов, В. В.
  Інформаційна система – сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
 • Item
  Напрями сучасної грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансової кризи
  (КНТУ, 2010) Самсонова, К. В.; Гаврилова, Н. В.
  У статті висвітлено проблему формування змісту сучасної грошово-кредитної політики в Україні в умовах виходу з фінансової кризи та реформування економіки.
 • Item
  Зміст політичного життя суспільства
  (КНТУ, 2010) Симчина, М. О.; Куликовський, С. Б.
  У статті розглядається зміст політичного життя сучасного суспільства, а саме: ставлення людей до політики й участі в ній. The article content of the political life of modern society, that people's attitudes to politics and participation.
 • Item
  Функції менеджера в процесі організації його праці
  (КНТУ, 2010) Донцова, А. Ю.; Макаренко, C. C.
  У процесі управління менеджер здійснює ряд конкретних функцій, серед яких: організація і планування діяльності колективу і своєї власної роботи; розподіл завдань і інструктаж підлеглих; контроль за ними; підготовка і читання звітів; перевірка й оцінка результатів роботи; ознайомлення з усіма новинками у світі бізнесу, техніки і технології, висування і розгляд нових ідей і пропозицій; рішення питань, що виходять за межі компетенції підлеглих; знайомство з поточною кореспонденцією; прийом відвідувачів; проведення зборів і представництво; заповнення форм звітності; ведення переговорів; підвищення кваліфікації.
 • Item
  Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем
  (КНТУ, 2010) Шмат, С. І.; Лузан, П. Г.; Колісник, С. В.
  В статті приведено аналіз ринку сільськогосподарської техніки зарубіжних фірм, представлених на виставці сільськогосподарської техніки «ІнтерАгро». Враховуючи наші ґрунтово-кліматичні умови, соціально-економічний стан села, необхідно розробляти перспективні напрямки розвитку механізації сільського господарства із застосуванням енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій, на основі використання високопродуктивних сортів насіння, впровадження сучасних систем точного землеробства та розвитку власного сільськогосподарського машинобудування.
 • Item
  Співвідношення політики і морали
  (КНТУ, 2010) Ювшин, І. В.; Боднаров, О. Г.; Римар, С. П.
  Мораль і політика які спеціалізуються на регуляції поведінки людей сектора суспільства мають як загальні риси, так і відмінності. Обидві ці сфери зростають з єдиного джерела - суперечності між індивідуальністю і унікальністю людини. Головні суспільні функції моралі і політики співпадають. Політика, як і мораль, має підставу претендувати на захист загального блага і соціальної справедливості, і хоча дуже часто вона далека від виконання цих гуманних завдань.
 • Item
  Вираз релігії в політиці
  (КНТУ, 2010) Ювшин, І. В.; Боднаров, О. Г.; Римар, С. П.
  Політичні, державні і правові відносини знаходять відображення в структурі релігійних організацій. Релігія може здійснювати різний вплив на політичні процеси, відносини інституту в залежності від характеру релігійних відносин. Сучасні релігійно-політичні рухи також виражають неоднозначні тенденції суспільного розвитку - регресивні, прогресивні, консервативні, ліберальні, демократичні.
 • Item
  Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону
  (КНТУ, 2010) Іванова, Т. В.; Костромін, Г. Т.
  В статті описано дослідження сучасного стану розвитку економіки регіону, формування сприятливого інвестиційного середовища, умови їх впровадження, запропоновано шляхи покращення інвестиційного забезпечення розвитку економіки регіонів і на цій основі підвищення ефективності функціонування країни та вирішення соціальних проблем населення України.
 • Item
  Моделювання прийняття рішення лінійним програмуванням з суперечливими критеріями
  (КНТУ, 2010) Булахова, А. А.; Симчина, М. О.; Кушнір, Г. А.
  У статті розглядається проблема відшукання функціонального зв’язку між затратами на розвиток підприємства (реконструкцію, створення економічного чи інженерного проекту) та показниками розвитку X1, X2 ,..., Xk, інтегрованим виглядом яких є цільова функція (функція корисності) Z. In the article the problem of finding a functional connection between the cost of development activities (reconstruction, an economic or engineering project) and indices of X1, X2 ,..., Xk, integrated view which is the target function (utility function) Z.
 • Item
  Слова-паразити в мовленні (на матеріалі англійської мови)
  (КНТУ, 2010) Булахова, А. А.; Гавриленко, О. М.
  В статті розглядається основна відмінність усної англійської мови від письмової, що проявляється у вживанні слів-паразитів. Надані практичні рекомендації щодо зменшення використання слів і виразів-паразитів. In the article the main difference between oral English language writing from that seen in the use of words-parasites. Provided practical advice on reducing the use of words and expressions parasites.
 • Item
  Тепло, звукоизоляция пенополистирольными плитами URSA XPS N-III-PZ-I и минераловатными плитами URSA TЕP подразделением URSA концерна “GRUPO URALITA”
  (КНТУ, 2010) Скрынник, И. А.; Гольфиндер, И. К.; Скриннік, І.; Гольфіндер, І. К.
  В статье наведено комплексное тепло-, звукоизоляция пенополистирольными плитами URSAXPS N-III-PZ-I и минераловатными плитами URSATЕP подразделением URSA концерна “GRUPO URALITA”. В статті наведено комплексне тепло, звукоізоляція пенополістирольними плитами URSAXPS NIII- PZ-I и мінераловатними плитами URSATЕP підразділенням URSA концерна “GRUPO URALITA”.
 • Item
  Утепление и звукоизоляция скатной кровли материалами URSA
  (КНТУ, 2010) Скрынник, И. А.; Завальнюк, В. В.; Скриннік, І. А.
  В статье наведено комплексное и конструктивное однослойное утепление и звукоизоляция кровли между стропилами, приведены рекомендуемые схемы применения изоляционных материалов URSA в системах скатных кровель, а также описана инверсионная кровля. В статті наведено комплексне та конструктивне одношарове утеплення та звукоізоляція кровлі між стропилами, приведені рекомендуємі схеми застосування ізоляційних матеріалів URSA в системах скатних кровель, а також наведена інверсійна кровля.
 • Item
  Использование изделий URSA концерна “GRUPO URALITA” в строительстве
  (КНТУ, 2010) Скрынник, И. А.; Скринник, І. А.
  В статье наведено комплексное и конструктивное применение изоляции фасада сухим “легким”способом (вентилируемые фасады, сайдинг,облицовочные панели), утепление легких каркасных конструкций в промышленном строительстве, а также легкое каркасное строительство кассетным способом. В статті наведено комплексне та конструктивне застосування ізоляції фасада сухим “легким” методом (вентилюємі фасади, сайдинг, облицювальні панелі), утеплення легких каркасних конструкцій в промисловому будівництві, а також легке каркасне будівництво касетним методом .