Оптимізація шляхів контролю технічного стану пневматичних приводів гальмівних систем вантажних автомобілів-тягачів на базі ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» філія «Кіровоградська ДЕД»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-23

Authors

Арутюнян, Ігор Вартанович
Arutiunan, Ihor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Наведена характеристика підприємства та його діяльності. Проведено аналіз основних несправностей гальмівних систем з пневматичним приводом та їх наслідки на безпеку руху транспортних засобів. Виконано порівняльний аналіз методів діагностування гальмівних систем взагалі, а також розглянуто методи оцінки технічного стану пневматичних приводів гальмівних систем вантажних автомобілів. Запропоновано спосіб підвищення ефективності діагностування гальмівної системи з пневмоприводом та виконано попередню оцінку ефективності застосування даного методу. Досліджено вплив зміни тиску в пневматичному приводі гальм автомобілів автопоїздів на гальмівні якості автомобіля. Розроблені вимоги безпеки під час проведення технічного обслуговування автомобілів та виконання робіт по обслуговуванню та ремонту гальмівних систем. Об'єктом дослідження є методичне забезпечення технології попередження дорожньо-транспортної пригоди автомобіля при гальмуванні по фактору технічного стану пневмоприводів гальмівних механізмів. Предметом дослідження є методика стендового контролю технічного стану пневмоприводів гальмівних механізмів автомобіля. The characteristics of the enterprise and its activities are given. An analysis of the main malfunctions of brake systems with a pneumatic drive and their consequences on the safety of the movement of vehicles was carried out. A comparative analysis of the methods of diagnosing braking systems in general was performed, as well as the methods of assessing the technical condition of pneumatic actuators of brake systems of trucks were considered. A method of increasing the efficiency of diagnosing a brake system with a pneumatic drive is proposed, and a preliminary assessment of the effectiveness of the application of this method is performed. The influence of the change in pressure in the pneumatic drive of the brakes of road trains on the braking qualities of the car was studied. Safety requirements have been developed during the maintenance of cars and the performance of maintenance and repair of brake systems. The object of the study is the methodical provision of the technology of prevention of a traffic accident of a car during braking based on the factor of the technical condition of the pneumatic actuators of the braking mechanisms. The subject of the research is the technique of bench control of the technical condition of the pneumatic actuators of the car's braking mechanisms.

Description

Keywords

гальмівний механізм, технічний стан, пневмопривід, braking mechanism, technical condition, pneumatic drive

Citation

Арутюнян, І. В. Оптимізація шляхів контролю технічного стану пневматичних приводів гальмівних систем вантажних автомобілів-тягачів на базі ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» філія «Кіровоградська ДЕД» : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 274 «Автомобільний транспорт» / наук. кер. М. В. Красота ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 73 с.