Дослідження дорожньої безпеки автомобільного транспорту в зимовий період у ТОВ «АГРОСПЕЦСЕРВІС» м. Кропивницький

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-23

Authors

Трач, Ігор Дмитрович
Trach, Ihor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Ефективність автомобільного транспорту значною мірою залежить від технічного рівня та стану дорожнього покриття. Погані технічні умови дорожнього покриття в зимовий період знижують продуктивність і безпеку дорожнього руху, а також збільшують транспортні витрати. Це необхідно для забезпечення в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергового виконання обробки посипальними матеріалами дорожнього покриття із складними умовами руху. Визначена мета, об’єкт і предмет дослідження та наукова новизна. Проведений аналіз природно-кліматичних умов району дослідження та описаний вплив дорожнього покриття на аварійність в зимовий період на дорозі. Розроблено математичну модель для оцінки коефіцієнта зчеплення коліс автомобіля з дорожнім покриттям, а також розроблена модель для оцінки траєкторії руху автомобіля при гальмуванні. Проведені експериментальні дослідження впливу дорожнього покриття в зимовий період на гальмівний шлях і безпеку транспортного засобу та проведена оцінка економічної ефективності заходів з підвищення безпеки руху в зимовий період. The efficiency of road transport largely depends on the technical level and condition of the road surface. Bad technical conditions of the road surface in winter reduce the productivity and safety of road traffic, and also increase transport costs. This is necessary to ensure the priority execution of processing with aggregate materials of the road surface with difficult traffic conditions in the period of snowfall, ice, and other adverse weather conditions. The purpose, object and subject of research and scientific innovation are determined. An analysis of the natural and climatic conditions of the study area was carried out and the impact of the road surface on accidents in the winter period on the road was described. A mathematical model was developed to estimate the coefficient of adhesion of car wheels to the road surface, as well as a model was developed to estimate the trajectory of the car during braking. Experimental studies of the influence of the road surface in the winter period on the braking distance and safety of the vehicle were carried out, and an assessment of the economic effectiveness of measures to improve traffic safety in the winter period was carried out.

Description

Keywords

природно-кліматичні умови, дорожнє покриття, коефіцієнт зчеплення колеса, гальмівний шлях, natural and climatic conditions, дорожнє покриття, wheel adhesion coefficient, braking distance

Citation

Трач, І. Д. Дослідження дорожньої безпеки автомобільного транспорту в зимовий період у ТОВ «АГРОСПЕЦСЕРВІС» м. Кропивницький : спец. 274 «Автомобільний транспорт» / наук. кер. О. В. Бевз ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 57 с.