Ресурсоефективні та чисті технології

Анотація
Навчальний посібник спрямований на розкриття суті ресурсоефективних та чистих технологій, їх вплив на навколишнє середовище, проводиться аналіз ефективності поновлюваних джерел енергії. Метою даного навчального посібника є ознайомлення студентів з питаннями застосування ресурсоефективних та чистих технологій і шляхи їх вирішення. Розглядається ефективність впровадження ресурсоефективних та чистих технологій в умовах сучасних викликів розвитку світової економіки та даються рекомендації щодо перспективних шляхів досягнення ресурсо- та енергозбереження.
Опис
Ключові слова
енергозбереження, oхорона ресурсів, сталий розвиток цивілізації, кологічний менеджмент, поновлювана енергетика, перспективні енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології, еnergy saving, resource protection, sustainable development of civilization, environmental management, renewable energy, promising energy-saving and resource-saving technologies
Бібліографічний опис
Ресурсоефективні та чисті технології : навч. посіб. / В. М. Кропівний, О. В. Медведева, А. І. Гречка [та ін.] ; заг. ред. В. М. Кропівного ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 369 с.