Формування практичних рекомендацій щодо підвищення динамічних якостей легкових автомобілів на ПП «Ковальов Авто» с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-23

Authors

Зацаринний, Сергій Віталійович
Zatsarynnyi, Serhii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Вивчено вплив динамічних якостей легкових автомобіля на кількість ДТП. Метою роботи є розробка ефективними заходами щодо підвищення динамічних якостей легкових автомобіля. Об’єкт дослідження – динамічні властивості легкових автомобілів. Предмет дослідження – встановлення можливостей технічного вдосконалення окремих вузлів і механізмів задля підвищення динамічних якостей легкових автомобіля. Подано аналіз об’єкту дослідження. Встановлені фактори, що впливають на динамічні якості автомобілів. Виконано огляд сучасного обладнання для визначення тягово-швидкісних характеристик автомобіля. Розроблено ряд заходів задля підвищення динаміки автомобіля. Розроблені практичні рекомендації щодо підвищення динамічних якостей легкових автомобілів. Виконано обґрунтування ефективності прийнятих технічних рішень. The impact of the dynamic qualities of passenger cars on the number of road accidents was studied. The purpose of the work is to develop effective measures to improve the dynamic qualities of a passenger car. The object of research is the dynamic properties of passenger cars. The subject of the study is to establish the possibilities of technical improvement of individual components and mechanisms to improve the dynamic qualities of a passenger car. An analysis of the research object is presented. Factors affecting the dynamic qualities of cars are established. An overview of modern equipment was carried out to determine the traction and speed characteristics of the car. A number of measures have been developed to improve the car's dynamics. Practical recommendations for improving the dynamic qualities of passenger cars have been developed. The substantiation of the effectiveness of the adopted technical decisions has been carried out.

Description

Keywords

динамічні якості, легковий автомобіль, технічне вдосконалення, dynamic qualities, car, technical improvement

Citation

Зацаринний, С. В. Формування практичних рекомендацій щодо підвищення динамічних якостей легкових автомобілів на ПП «Ковальов Авто» с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 274 «Автомобільний транспорт» / наук. кер. І. В. Шепеленко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 65 с.