Дослідження стратегій підприємства та удосконалення в умовах змін економічного середовища (на прикладі «Кіровоградський завод вагодозуючого обладнання», м. Кропивницький)

dc.contributor.authorЛаврик, Олександр Сергійович
dc.contributor.authorLavrik, Oleksandr
dc.date.accessioned2023-01-09T11:25:30Z
dc.date.available2023-01-09T11:25:30Z
dc.date.issued2022-12-15
dc.description.abstractУ першому розділі роботи викладено сутність стратегічного управління як методів ефективного управління в ринковій економіці, розкрито сутність та процедуру стратегічного управління, викладено процедуру стратегічного аналіз та викладено процес розробки стратегії. . В другому розділі подано загальну характеристику підприємства, проведено стратегічний аналіз підприємства, ( зовнішного середовища. галузі за методикою PESTEL).проміжного середовища (галузі) – обсягів ринку, платоспроможності покупців і їх груп, структурних тенденцій, прибутковості, аналіз гостроти конкурентної боротьби за методикою М. Портера, прогноз змін їх дії на майбутнє, вивчення конкурентів та проноз їх дій, визначення ключових факторів успіху в конкурентній боротьбі, аналіз загальної привабливості галузі і її перспектив по забезпеченню високого рівня прибутковості внутрішнього середовища, складено баланс факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ за методикою SWOT-аналізу. В третьому розділі досліджено спсоби подолання кризового становища підприємства, визначено стратегічні напрямки зміцнення його конкурентних позицій шляхом неспорідненої диверсифікації тавиходу на закордонні ринки, досліджено способи подолання кризового становища. The first chapter of the paper tells about the sense of strategic management as the methods of efficient management in market economy, defines the essence and procedure of strategic management, presents the procedure of the strategic analysis and the process of strategy development. The second chapter presents the general characteristics of the enterprise, gives the strategic analysis of the enterprise (external environment, according to PESTEL method), of industry – market volume, solvency of customers and their groups, structural tendencies, profitability, the analysis of the severity of the competition according to M. Porter’s methodology, projection of the changes of its influence on the future, studies of the competitors and the projection of their activities, determines the key success factors in competition, gives the analysis of the general industry appeal and its prospects to ensure the high level of profitability of inner environment, presents the balance between the factors of the external and inner environments according to SWOT-analysis methodology. The third chapter researches the ways of overcoming the crisis situation in the enterprise, determines the strategic directions for strengthening its competitive position through unrelated diversification and foreign markets entry.uk_UA
dc.identifier.citationЛаврик, О. С. Дослідження стратегій підприємства та удосконалення в умовах змін економічного середовища (на прикладі «Кіровоградський завод вагодозуючого обладнання», м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / наук. кер. І. В. Харченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 106 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12324
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherЦНТУuk_UA
dc.subjectгалузь вагодозуючого обладнанняuk_UA
dc.subjectзагальна та конкурентна стратегія підприємстваuk_UA
dc.subjectконкурентні сили галузіuk_UA
dc.subjectSWOT-аналіз бетонозмішувачuk_UA
dc.subjectдозаторuk_UA
dc.subjectвагиuk_UA
dc.subjectзерносушаркиuk_UA
dc.subjectматриця стратегічного виборуuk_UA
dc.subjectдиверсифікаціяuk_UA
dc.subjectгалузі, що виходять на закордонний ринокuk_UA
dc.subjectweigh dosing industryuk_UA
dc.subjectgeneral and competitive enterprise strategiesuk_UA
dc.subjectindustry competitive forcesuk_UA
dc.subjectSWOT-analysisuk_UA
dc.subjectconcrete mixeruk_UA
dc.subjectdosing equipmentuk_UA
dc.subjectgrain drieruk_UA
dc.subjectstrategic choice matrixuk_UA
dc.subjectdiversificationuk_UA
dc.subjectindustries that enter a foreign marketuk_UA
dc.titleДослідження стратегій підприємства та удосконалення в умовах змін економічного середовища (на прикладі «Кіровоградський завод вагодозуючого обладнання», м. Кропивницький)uk_UA
dc.title.alternativeResearch of the company strategies and their improvement (on the example of “Kirovograd Plant of Weight Dosing Equipment” in Kropyvnytsky)uk_UA
dc.typeOtheruk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Lavrik O.S..pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.42 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: